Miten kalenteri täyttyy?

Voisi aluksi ajatella, että on haastavaa saada joka päivä ja joka hetki esirukousta oman maakuntansa puolesta.

Tähän tavoitteeseen pääsee helposti yksinkertaistamalla:

Viikossa on yhteensä 168 tuntia. Näin ollen jos löydämme 168 esirukoilijaa joilla on kutsu Jumalalta ja sydämen paloa astua muureille yhdeksi tunniksi viikossa, ymmärrämme että kalenteri on suhteellisen helppoa täyttää.

Jumala on varmasti jo herättänyt enemmän kuin tarpeeksi ihmisiä rukoilemaan Varsinais- Suomessa, ainoa mikä puuttuu on että Nehemian tavoin organisoimme muurinaukkoihin vartijat yhdessä.

Ihannetilanne on se, että tunteja on liian vähän viikossa palvelemaan kaikkia halukkaita esirukoilijoita. Tällöin voi järjestää omatoimisesti rukousryhmiä tai rukoilla myös päällekkäin omalla ajallaan ja tarvittaessa merkitä tyhjän vuoron kalenteriin, kuten Nehemia osoitti aukkoja muureilla vartioitavaksi.

Meidän on vieläpä paljon helpompaa järjestäytyä, sillä erillistä rukoushuonetta tai paikkaa ei välttämättä tarvita, vaan kotoa käsin voi yhtä hyvin rukoilla yhdessä tai yksin.

Siunattuja rukoushetkiä!

T. Janne

Tervetuloa Varsinais- Suomen 24/7- rukousrintamaan!

Rukousaiheita 6.2.2020

Rukousohjeena on vapaus rukoilla mitä Pyhä Henki haluaa sinun/teidän rukoilevan.

Seuraava on tarkoitettu lähinnä niille jotka haluavat selkeämpää ohjenuoraa rukoiluunsa:

Alkuun pääsemiseksi voi rukoilla yksinkertaisesti Turun ja lähialueiden puolesta tai mistä tahansa Pyhä Henki johdattaa rukoilemaan. Annamme siis Jumalan itse antaa meille rukousaiheet, mutta jos olet vaikka uskontaipaleesi alussa ja kaipaat lisää ohjausta, älä epäröi pyytää apua.

Nämä raamatunjakeet ovat aiemminkin kutsuneet rukoukseen rukousliikkeissä:

Jeremia 29:7:

“Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin
menestyksenne.”

Hesekiel 22:30:

“Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt”

Varsinaista rukoushuonetta ei vielä ole, rukouspaikka on vapaa vaikka omassa kodissa tai vaikka kahvilassa ystävien kanssa, miten ikinä Herra johtaa.

On hyvä rukoilla myös Jumala herättämään lisää esirukoilijoita järjestäytymään ja  rukoilemaan yhdessä kotikaupunkinsa ja -alueensa puolesta.

On hyvä siunata seuraava rukousvuorolainen ja koko rukousliikettä, jotta saamme nauttia ihanasta Jumalan Läsnäolosta ja Turvasta joka hetki, jotta rukouksemme eivät keskeytyisi hetkeksikään.

Toivottavaa on, että jokainen varaa itselleen tai ryhmälleen haluamansa määrän, esimerkiksi 1-2 tuntia viikossa, ainakin siihen asti kunnes liikehdintä vakiintuu. Nimittäin, monesti jos alkaa ottamaan liikaa aikaa rukouksiin, voi sortua loppujen lopuksi omassa voimassa työskentelyyn ja sitä kautta väsyyy. Siksi voi olla hyvä valita lyhyempi aika, mutta sitoutua siihen säännöllisesti. Näin se antaa elämää ja energiaa, eikä kuluta sitä. Toki olet täysin vapaa valitsemaan Pyhän Hengen kanssa haluamasi rukousajan.

Olet osa todella tärkeää Jumalan kutsumaa rukousliikehdintää. Tervetuloa siis vielä kerran ja oikein paljon Siunausta ja Isän vahvaa Läsnäoloa elämääsi!

T. Janne Sandell